Tehetségpont

A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

Célcsoportunk az iskolánkba járó tehetséges gyermekekből áll,  az alsó -és a felső tagozaton egyaránt.

Tehetségfejlesztésünket elsősorban iskolán belül kívánjuk kifejteni gazdagító programokkal, délutáni Tehetség Kuckókkal.

Természetesen külső helyszínek, múzeumok, különböző gyűjtemények, színházak, stb. látogatásával kiegészítve, meghívott vendégekkel  színesítve a programokat.

Mivel tanácsadásra is vállalkozunk, a tehetséges gyermekek szüleivel is együttműködésre törekszünk.

Fontosnak tartjuk az SNI-es tehetségek felismerését, gondozását, ezért együttműködési megállapodást kötöttünk az SNI Tehetségeket Segítő Tanáccsal. Ezen kívül a Tehetségműhely Alapítvánnyal, elnöke Dr. habil. Gyarmathy Éva PhD, aki mint pszichológus ajánlotta fel segítségét.

Szeretettel várjuk az önkéntesen bekapcsolódni vágyó szülőket és diákokat egyaránt.

 

„A tehetség nagy kincs. A szokásosnál is nagyobb felelősséget jelent egy-egy kiemelkedő képességű gyermek nevelése. A szülőknek hitük mellett szeretetükre, a gyermek igényeinek megértésére és türelemre van szükségük, hogy ne csak csodagyereket, hanem gyerekcsodát is lássanak gyermekükben.”

Gyarmathy Éva