Információk

Iskolánkról

Fenntartói tájékoztató

Fogadóórák

Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele.

Eredményeink

Iskolapszichológus

Gyógytestnevelés

Sulikönyvtár

Csengetési rend

Felmentési tájékoztató és kérelem

Diákigazolvány

Információs oldalak

Szülők figyelmébe

Tájékoztató a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel kapcsolatos információkról.

Tájékoztató a tankönyvekről

Tanulói balesetbiztosítás

NETFIT

Fittségmérési rendszer