Tantermen kívüli digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

 

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel hétőtől tantermen kívüli digitális munkarend kerül bevezetésre határozatlan ideig.

Az új munkarendre való átállás bizonyosan több napot, rengeteg szervezést, és akár indulás utáni újragondolást is fog igénybe venni, ebben türelmüket kérjük szépen!

Amennyiben módjukban áll az átállásig eltelő időben minden napra ajánljuk a gyakorlást, ismétlést.

Az indokolt esetben történő nem tömeges kiscsoportos gyermekfelügyelet (Operatív Törzs szombati sajtótájékoztató) eljárásrendjére még nem érkezett ajánlás, ebben is megértésükre és támogatásukra számítunk, amíg biztonságos formában nem tudjuk biztosítani. Amint pontos információnk van rögtön tájékoztatást adunk, vélhetően hamarosan megérkezik az iránymutatás. 

Étkezéssel kapcsolatos pontos információnk még nincs.

 

A pontos eljárásrend folyamatosan érkezik, erről igyekszünk naprakészen tájékoztatni Önöket!

 

OH módszertani ajánlása:

Intézményünk adottságainak és lehetőségeinek függvényében fogjuk kiválasztani az alkalmazott eljárásokat a következőkben felsorolt lehetőségekből.

 

Az infokommunikációs eszközökön keresztül történő oktatás lehetséges formái a következők lehetnek:

 • online tájékoztatás
 • feldolgozandó anyagrészek elküldése
 • számonkérés, beszámolás formáinak megadása

Kapcsolattartás várható formái:

 • iskola honlapja
 • e-Kréta
 • e-mail, FB oldal - az online elérhetőségek jó része már adott (levelezőlisták)
 • papír
 • a tankönyvek jelentős része letölthető PDF változatban elérhető a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon
 • tankönyvek (az iskolában maradt taneszközök hazajuttatása felelős átgondolást igényel)

A tanulási folyamat nyomon követése:

 • rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés, önellenőrzés érdekében – online feladatokkal
 • beadandó dolgozat, prezentáció vagy videós beszámoló
 • különböző online tesztek, fórumok

Ha nincs otthon számítógép vagy internetkapcsolat:

 • a számítógépteremben, a helyi könyvtárban vagy a Digitális Jólét Pontokon a tanulók is használhatják az informatikai eszközöket, tanulhatnak vagy elkészíthetik anyagaikat - megfelelő óvintézkedések betartásával

 

Digitális oktatási tartalmak elérhetőségei:

 • Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,
 • Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok érhetők el,
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 • Videotorium (http://videotorium.hu),
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
 • a Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
 • Videotanár (https://www.youtube.com/channel/UcvEPDfJgv-kZQbKqx_riblw): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók.

Távoktatást támogató eszközök:

 • e-Kréta (adminisztrációs, ügyintézési funkciókon túl a házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja, csatolható tananyagok, multimédiás anyagok, online tesztek, feladatsorok és dolgozatok készítésére ad lehetőséget az OH ajánlása szerint)
 • Az Up2University – Digitális Oktató Környezet (https://moodle.niif.hu/) egy fájlmegosztást, közös szövegszerkesztést, videómegosztást támogató rendszer
 • A Tisztaszoftver program keretében minden magyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus verziójához, amely magában foglalja a Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, csevegést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét, tehát az irodai szoftverek mellett ezt is térítésmentesen használhatják.

 

Cserhátiné Gémesi Gyöngyi

intézményvezető