Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Beiratkozás

Az intézményben az osztályok és a csoportok számáról a fenntartó dönt.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (7) szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő

Eötvös József Általános Iskolában az első osztályos gyermekek beiratkozásának az időpontjáról a fővárosi kormányhivatal dönt.

A beiratkozás időpontja minden év április hónapja.

 

A beiratkozásra vonatkozó eljárásrend

  • A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét minden év február 28-ig
    (20/2012. (VIII.31.) 24. § (1), a továbbiakban: Rendelet)
  • A kormányhivatal közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét a
    beiratkozás első napját megelőzően legalább harminc nappal. (Rendelet 22. §. (1))
  • Az Eötvös József Általános Iskola közzéteszi a saját honlapján a körzetét.
  • Kifüggeszti a kormányhivatal által a beiskolázásról elkészített tájékoztató plakátokat.
  • Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napjain a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

  • A beiratkozásnál a KRÉTA elektronikus ügyintézési felülete javasolt.