Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, tanulmányok alatti tervezett vizsgák ideje

Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők:

2–4. évf.: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv, erkölcstan

5–6. évf.: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, természetismeret, idegen nyelv, erkölcstan

7–8. évf.: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv, erkölcstan 

Az osztályozó és javítóvizsgán a számonkérés írásban és szóban történika helyi tantervben megfogalmazott követelmények

alapján.

Időpontja:

  • június 15-30. között
  • augusztus 21-31. között
  • január 15-31. között
  • egyedi esetben szülővel egyeztetve különbözeti vizsga esetén