Az intézmény évfolyamismétlési mutatói

2022/2023

 

Évfolyamismétlő tanulók

Szülői kérésre évet ismételt alsó tagozaton

1

Évismétlő alsó tagozaton

1

Évismétlő felső tagozaton

1

Összesen

3