A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Csoportjainkban a tanulás mellett sokszínű szabadidős programok várják a gyermekeket. 

A tanórán kívüli foglalkozások keretében tehetséggondozó és felzárkóztató, sport és szabadidős foglalkozásokat biztosítunk

a tanulók jelentkezése alapján. 

A felső tagozaton napközi és tanulószoba működik.

Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg.

A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett

sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sport játékok, szabadtéri sportok) fordítható.

A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy - a tanuló kérelme alapján - sportszervezet,

sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel.

Az alsó tagozaton tanórai keretben úszás oktatása folyik, a testnevelés óra keretében több osztályban is néptánc oktatása zajlik.

A tehetséges és az érdeklődő gyermekeink lehetőséget kapnak arra, hogy különböző irányú sporttevékenységet végezzenek

különféle sportegyesületekben.

Intézményünk Akkreditált kiváló Tehetségpont, ennek keretében tehetségfejlesztő foglalkozásokat tartunk, amelyet igénybe

vehetnek érdeklődő tanulóink.