Reál munkaközösség

Munkaközösségünk:

 • a matematika, a természetismeret, a technika és a testnevelés tantárgyakat oktató tanítók munkáját fogja össze

 

Alapvető céljaink:

 • a tantárgyainkhoz kapcsolódó alapkészségek és képességek elsajátíttatása, fejlesztése
 • biztos tantárgyi tudás megalapozása a sikeres továbblépéshez a felső tagozatra
 • az önálló tanulási készségek kialakítása
 • a bármilyen oknál fogva különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való egyéni illetve kiscsoportos foglalkozások szervezése
 • a rendszeres mozgás fontosságának tudatosítása, megszerettetése

 

Céljaink elérése érdekében törekszünk:

 • megfelelő mennyiségű időt biztosítani a készségek begyakoroltatására, képességek fejlesztésére
 • korszerű ismeretek átadására
 • differenciált óravezetésre
 • felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások illetve versenyek szervezésével biztosítani tanulóink számára az esélyegyenlőséget
 • megvalósítani a mindennnapos testnevelést a délutáni idősávban és a nyílt szombatokon az iskolában általunk szervezett illetve a kerületben működő sportegyesületek segítségével rendezett foglalkozásokon

 

Reméljük, hogy céljaink, törekvéseink egybeesnek jelenlegi és jövőbeni tanulóink és szüleik elképzeléseivel és közös erőfeszítéssel megvalósíthatóak!

 

A munkaközösség tanítói