Humán munkaközösség

Munkaközösségünk:

 • a magyar, a rajz és az ének tantárgyakat oktató tanítók munkáját fogja össze

Munkaközösségünk kiemelt feladatai:

 • az iskola hagyományainak erősítése és pedagógiai programjának érvényesítése (versenyek szervezése, kulturális programok)
 • esélyegyenlőség érvényesülése, egyenlő bánásmód
 • alapképességek és készségek fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás)
 • tanulóink kifejezőképességének fejlesztése
 • olvasási és helyesírási készségfejlesztés minden órán
 • önellenőrzésre szoktatás
 • kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése, tanulói differenciálás
 • könyvtárhasználat, önművelés lehetőségeinek biztosítása
 • kerületi és országos versenyeken való színvonalas részvétel
 • tehetséges tanulóink számára iskolai versenyek szervezése (vers, prózamondó, szépolvasó, helyesírási, népdaléneklési, rajz)
 • szakkörök biztosítása (énekkar, kézműves, rajz, néptánc)

A munkaközösség tanítói