Iskolánk

Az Eötvös ...

 

Iskolánk 1988-ban épült a Béke-Tatai lakótelepen, hagyományos szerkezetű, 8 osztályos általános iskola vagyunk. 16+6 tantermünk van, az oktatás szaktantermi rendszerben folyik. Rendelkezünk számítástechnika teremmel (internet hozzáférés biztosított), kettéosztható tornateremmel, műfüves pályával, salakos pályával, nagyméretű sport- és játékudvarral, 12 000 kötetes könyvtárral. Az intézményben 10 darab interaktív tábla szolgálja a korszerű oktatást.

 

A pedagógiai programunk kiemelt területei:

  • Alapkészségek fejlesztése
  • Egészséges, környezettudatos magatartás kialakítása
  • Eredményes idegennyelv-oktatás, használható nyelvtudás
  • Informatika oktatása minden évfolyamon
  • Sokszínű szabadidős tevékenység
  • Kompetencia alapú oktatás
  • Tevékenységközpontú oktatás

 

Intézményünkben 625 gyermek oktatásáról gondoskodunk.

Alap- és emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet csoportbontásban. Csoportbontási lehetőség adott még a technika, számítástechnika során. Informatika és idegen nyelv tanulására 1. évfolyamtól van lehetőségük tanulóinknak.

Az iskolában az alapismeretek elsajátításán túl a gyermekek sokoldalú fejlesztésére, ismereteik bővítésére is van lehetőség (önművelés, viselkedéskultúra, néptánc, furulya, báb stb.)

Az anyanyelvi nehézségekkel küzdő gyermekeinkkel évek óta logopédus foglalkozik. Az iskolánkban fejlesztő pedagógus is segíti a felzárkóztatást. Munkánkat az iskolai pszichológus is hatékonyan támogatja.

Tanulóinknak - szülői igény szerint - a kerületi zeneiskola tanárai szolfézst és hangszeres zenét tanítanak. Kollégáink elősegítik a tanulók műveltségének, világszemléletének fejlesztését, ismereteinek bővítését.

A testnevelés órák keretében alsó tagozaton úszásoktatás folyik. A tehetséges és érdeklődő gyermekeink a VASAS és a BVSC sportklubokban különböző sporttevékenységet végeznek.

 

Délután lehetőségük van a következő sportkörökön való részvételre:

  • Labdarúgás 1-6. osztály
  • Floorball 1-8. osztály
  • Frizbi, kosárlabda, judo, tömegsport

A felsorolt sportágakon kívül rendszeresen részt veszünk a kerületi atlétikai több próba versenyeken, a mezei futóversenyeken, az úszóversenyeken, vízilabda bajnokságokon, lövész versenyeken. Minden évben iskolánk rendezi a kerületi napközis váltóverseny 4 fordulóját alsó tagozatos tanulók részére. Hagyományosan minden évben megrendezzük az Eötvös Labdarúgótornát, melyre kerületünk iskoláiból hívunk meg csapatokat. A 2004-2005. tanévtől aktívan részt veszünk a floorball bajnokságokon, az országos dobogós versenyeredményeink vannak.

A tanulási nehézségek enyhítése, a felzárkóztatás és tehetséggondozás fontos feladata az 5-6. évfolyamon működő napközinek és a 7-8. évfolyamon működő tanulószobának.

Iskolai hagyományainkat évről évre bővítjük. Évente a magyar kultúra napján rendezzük meg az Eötvös Napokat. Emlékműsor, tudományos ülésszak, pályázatok, vetélkedők színesítik a programot. Több alkalommal tartunk irodalmi teadélutánt, ahol kedvenc versek, prózák hangzanak el.

Önkormányzati és iskolai szervezésű táborainkba sok tanulónk eljut, ahol a pihenésen, a szórakozáson túl az idegen nyelvet gyakorolhatják. Minden tanévben erdei iskolát szervezünk.

Iskolai életünk aktív részese, támogatója az iskolai szülői szervezet. Az iskolai pedagógiai munkáját, szabadidős tevékenységét, a szociálisan rászoruló tanulókat alapítvány is támogatja, a Futár 2002 Alapítvány.

Pedagógusaink nyitottak, nemcsak követelnek tanulóinktól, de szeretetet, tudást és önbizalmat is nyújtanak számukra.

Az olvasást szótagoló-hangoztató módszerrel tanítjuk, mindegyik első osztályban angol nyelv tanulására van lehetőség, az informatikát a jövő tanévtől (2020/21.)  2. osztálytól a technika tantárgyba integrálva tudjuk oktatni.

 

"Számos fejezete ellenére a mi oktatásunknak lényegében egyetlen tárgya van, olyan emberek nevelése, akiknek lábán nem lötyög a felnőttek cipője, és akik képesek egyenesen állni, tekintetüket szélesebb horizontra hordva. Ez a feladat az iskolát - bármely szinten - legfontosabb közintézményünkké, a tanítót a legfontosabb közéleti személlyé teszi.

"A holnap olyan lesz, amilyen a ma oktatása."

 

Szent-Györgyi Albert