EMIH izraelita hit és erkölcstan oktatás

„Sokat tanultam mestereimtől, még többet kollegáimtól, de a legtöbbet tanítványaimtól tanultam” (Talmud, Mákot 10a)

 

A Talmud bölcseinek e gondolata az a vezérfonal, mely támpontként és zsinórmértékként szolgál az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség oktatással foglalkozó szakemberei számára nap, mint nap. Mélyen hiszünk abban, hogy feladatunk nem csak megismertetni a zsidóság tanítását zsidó honfitársainkkal, de az is, hogy ez a folyamat kapcsolatépítéssel és a közösség bevonásával történjen.

 

Ezért látjuk hatalmas lehetőségnek az általános iskolákban megszervezhető hittanoktatást, amely lehetővé tette az állami oktatásba járó zsidó gyermekek vallási nevelésének koordinálását. 2013-14 óta már 8 évfolyamon tartunk több mint 30 állami intézményben oktatást.  Ez egy igen nagy felelősséggel járó, komoly feladat, de tökéletes szakmai háttérrel, irányítással, egyre nagyobb gyermekszámmal haladunk előre. Itt szeretném megemlíteni kitűnő tanárainkat, és egyben megköszönni nekik azt a hihetetlen elszántságot, alázatot, profizmust, és ami a legfontosabb, az önzetlen gyermek szeretetet, amit az egész program gyakran alakuló mivolta sem változtatott meg bennük.

 

Tekintve, hogy az oktatás limitált időt biztosít számunkra, hogy a zsidóságról átfogó és vonzó képet biztosítsunk, olyan tanrendre van szükség, melynek segítségével a lehető legtöbbet „hozzuk ki” az együtt töltött időből.

Foglalkozásaink sokszínűek, melynek során aktív, vizuális formában tanítjuk meg a gyermekeket a zsidó identitás pozitív értékelésére mindennapjaikban, illetve ismertetjük meg a gyermekekkel a zsidó történelmet, héber nyelvet. Oktatóink szakképzett vallástanárok, akik sok éves gyakorlati tapasztalattal a hátuk mögött arra teszik a hangsúlyt, hogy olyan gyermekek érdeklődését is megnyerjük, akik semmilyen ismerettel nem rendelkeznek a zsidóságról és a vallásról általában.

 

Tanfolyamunkon, az általunk összeállított tankönyvekből interaktív, játékokkal gazdagított gyermekközpontú foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, úgy hogy a kurzus mindvégig tudás értékére, a pozitív közösségi élményre teszi a hangsúlyt.

 

Foglalkozásaink a zsidóság általános témaköreiben adnak tágabb ismereteket a résztvevő hallgatóknak: Tórai-bibliai történetek, zsidó ünnepi hagyományok, imák, áldások, dalok, táncok.

Zsidó ünnepek részleteibe - az általános tematikával párhuzamosan - a konkrét ünnepek előtt vezetjük be az ifjú hallgatókat. A foglakozás általános célja, hogy a tanulók minél több pozitív tapasztalattal és élménnyel gazdagodjanak a zsidó kultúra, vallás és hagyományok terén, és egyben egy pozitív tapasztalattal gazdagító közösségélményben is legyen részük.

 

Tudjuk jól, hogy az oktatás nem érhet véget az iskola falainál, ahogy azt is, hogy sok tanuló otthon – bármilyen okból – nem részesül megfelelő zsidó oktatásban. Éppen ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy a tanulókkal megtartsuk kapcsolatunkat a tanórákon kívül is. Mind őket, mind pedig családjaikat szeretettel várjuk az EMIH zsinagógáiban, programjain, rendezvényein, így egy fantasztikus közösség részévé tudnak válni.

 

Szilánk Zsuzsa, EMIH – Hitoktatásért felelős vezető

 

Képgaléria