Információ

Elérhetőségek

Fenntartói tájékoztató

Járványügyi eljárásrend 2021-22.

Figyelem! Az eljárásrendünk 2021.11.04-én módosult.

Kréta E-ügyintézés

Segédlet szülőknek

Felmentési tájékoztató és kérelem

Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele.

Etikaóra vagy (választható) hit- és erkölcstan oktatás

Tájékoztatók - Módosítás határideje: május 20.

Tanszerlisták 2019/2020

Alapítványi beszámolók

FUTÁR 2002 ALAPÍTVÁNY Adószám: 18112618 - 1 - 41 Számlaszám: OTP Bank Rt 11704007-20218852 Ezúton is köszönjük szépen mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlják vagy felajánlották a Futár 2002 Alapítvány számára!

Diákigazolvány

Információs oldalak

Szülők figyelmébe

Tájékoztató a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel kapcsolatos információkról.

Tájékoztató a tankönyvekről, befizetésekről

Tanulói balesetbiztosítás

NETFIT

Fittségmérési rendszer

Csengetési rend